Om

Lokalforeningen

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, et turudvalg samt et antal bestyrelsesmedlemmer udpeget af de forskellige foreninger, der findes i Pedersker. Formand, næstformand, kasserer samt sekretær vælges direkte på generalforsamlingen. Hvem disse er står nedenfor referaterne.

Pedersker Lokalforening er en paraplyorganisation, hvor alle foreninger i Pedersker har mulighed for at være repræsenteret.

Af arrangementer lokalforeningen står for kan nævnes: Fællesspisning, Mølledag, Sct. Hans Bål,  Strandrensning (sammen med skolen) og julearrangement med rejsning af juletræ, juletræstænding og hygge i Samlingshuset bagefter.

Har du en idé til et arrangement eller andet foreningen kan hjælpe med, hører vi gerne fra dig.