Om

Sydbornholms Privatkskole

Sydbornholms Privatskole hører under de frie grundskoler, og tilbyder undervisning fra 0. til og med 9. klasse i sammenlæste klasser. Sammenlæsningen foregår som en del af aldersintergreret undervisning.

Skolen har ca. 100 elever i alt med normalt max. 22 elever i hver sammenlæste klasse. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog godkende op til 2 ekstra elever.

Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse.

Vi har tilknyttet en SFO fra 0. til og med 3. klasse, og der er mulighed for at søge om 4. klasses SFO, hvis man har behov herfor. Hertil kommer mulighed for et “klubtilbud” til elever fra 4. til og med 6.klasse, som kan komme to gang om ugen om eftermiddagen, hvor der vil være aktiviteter specielt tilrettet deres aldersgruppe.