Om

Sct. Peders Kirke

Kirkens alder
Når man bor i Pedersker er det selvfølgeligt, at Skt. Peders kirke er Bornholms ældste kirke. Der er flere indicier for dette: Den enkle facon tyder på en tidlig byggeperiode. Hertil kommer.
1: I Lunds ærkestifts optegnelser fremgår, at Egin, der senere blev biskop i Dalby byggede kirker på Sydbornholm. Han var på Bornholm fra 1065 for at omvende hedninger.
2: Der er i de senere år gjort rige fund der tyder på en stormandsgård nord for kirken.
3: Jorden omkring kirken var dyrkelig med den tids jordbrugsteknik.
4: Den katolske skik for navngivelse af kirker peger på at Skt. Peders er bygget før Sct. Povls.                                                            5: Bremens domkirke, hvorfra Egin udsendtes, var viet til Skt. Peder.  Måske vil der i fremtiden findes nærmere belæg for kirkens datering.

Inventar

Næsten alt inventar er af nyere dato. Bortset fra døbefonten, der er senromansk gotlandsk arbejde.
 
 
Dåbsfadet er fra ca. 1575. I bunden er en fremstilling af Mariæ bebudelse og på randen flere ornamenter.
 
Pesttavlen ved opgangen til orglet, er en afløser for en oprindelig sortmalet tavle på korets sydvæg.
 
 
Alterstagerne er af sen gotisk type, sikkert fra første halvdel af 1500 – tallet. De syvarmede lysestager er gaver fra sognet og vil påminde om menighedssynet hos Johannes Åbenbaring. De to står i de oprindelige nicher i korvægen.
 
Alterkalken fra 1724 er lavet i København. Oblatæsken er med ukendt mestermærke lavet i 1730. Disken er med samme mestermærke som kalken.

Prædikestolen er udført af snedker Anders Jensen i 1845.
 
Præstetavlen er fra 1860 og er fortsat i våbenhuset.
Kirkeskibet er bygget af Harding Nielsen, Listed og skænket til kirken 1992 af Holger Jensen, tidl. St. Gadegård, Pedersker.
Alterbordet er genopmuret i 1854 og altertavlen er malet af konservator C.C Andersen 1878. Det forestiller Kristus og den kananæiske kvinde.
Tæppet foran alteret er syet af Luthersk Missionsforenings sykreds i 1991, efter et ældre tæppe, også i korssting.
 
Lysekronen har oprindeligt hængt i Nexø Kirke. (kilde: Kai Aage Pihl, “Peders Kirke”. utrykt 1980)

Orglet er et Frobeniusorgel med 6 stemmer og subbas fra 1968. Kirken har fire messehagler. En ældre rød i traditionel skjoldform. En grøn og en gul messehagel er fra 70.erne, mens en lilla er fra 1992, vævet af Karen Dam i Pederske