Om

Lynggårdsskoven

Lynggårdsskoven ligger på arealer, som Skov – og Naturstyrelsen har opkøbt af Lynggård, Hjorths Ejendom,
Sommergård, Bøgely og Hjortegård. Skoven er plantet for at beskytte grundvandet og for at være et rekreativt område for Pedersker og omegn. Lynggårdsskoven udgør et areal på ca. 80 ha, hvoraf de 60 ha er beplantet med skov. De første træer blev plantet i 1994.

Der er et omfattende stinet i skoven, en sø og senest er der anlagt en cykelsti mellem Ølenevej og Pederskervejen.

Lokalforeningen har lavet en petanquebane ved den gamle Lynggårdshave.
(ved bålhytten)

Ved den gamle Lynggårdshave har Skov- og Naturstyrelsen opført et lille hus med bord og bænke og en lille bålplads.
Der er siddepladser til ca. 30 mennesker
Lynggårdsskoven bruges flittigt af både Sydbornholms Privatskole og Bællacentret da den ligger ca. 15 minutters fra
skolens område på Pederskervejen.